IT| CA | HU | EN | PT | ES

CCECR: Katalizátorok a Polgári Szerepvállalásért és a Közösségi Rezilienciáért (2022-2024)

CCECR: Catalizzatori per l'Impegno Civico e la Resilienza della Comunità (2022-2024)

“A Közösségi Reziliencia mindazon adottságok összessége, melyek képessé tesznek minket a kockázatok felmérésére, a káros hatások csökkentésére, valamint arra, hogy a túlélési ösztön, alkalmazkodóképesség, fejlődés és növekedés segítségével mindig újra talpra álljunk a változás viharai közepette.” (idézve: Community & Regional Resilience Institute. (2013). Definitions of Community Resilience. An analysis).

Reziliencia alatt hagyományosan a külső megpróbáltatásokhoz való alkalmazkodást és a dolgok korábbi, normálisnak vagy kívánatosnak tartott állásához való visszatérést értjük. Ez egyfajta “status quo reziliencia”. Márpedig egyes változások visszafordíthatatlanok, vagy legalább is nagyon hosszú ideig tart a visszafordításuk, mint például a klímaváltozás esetében. A Regeneratív Fejlesztés fogalmámak kontextusában viszont egy folyamatosan zajló, közös fejlődésről beszélünk, mely a jelentős változások állandó bekövetkezése közepette is egyre növekvő mértékű életerőt és életképességet eredményez. Egy ilyen “nem normális” reziliencia-felfogás a Transzformatív Reziliencia fogalma is, ami képessé tesz minket visszapattanás helyett előre pattanni, és leginkább a regeneratív szemlélet jellemzi:

“A Transzformatív Reziliencia képessé tesz arra, hogy szükség esetén olyan új rendszerre álljunk át, amely alkalmas… a nagyobb mértékű bomlás megakadályozására. Ez egy olyan új szintet jelent… ami akkor valósulhat meg, amikor az emberi közösségek a táj egyedi ökológiai állapotát (lehetőségeit és határait) szem előtt tartva népesítik be újra az élőhelyüket. A Transzformatív Reziliencia egy intelligens, alázatos és méretérzékeny közös működést jelent az emberi közösségek és az általuk lakott nagyobb kiterjedésű ökológiai közösségek között.” (idézve: Anthony Hodgson (2010). Transformative resilience: A response to the adaptive imperative).

A Transzformatív Reziliencia helyi közösségekben történő kifejlesztése szempontjából döntő fontosságú a rendszer komplexitásának növelése, az alkotóelemek változatosságának és összekapcsolhatóságának szem előtt tartásával. Ami az emberi, társadalompolitikai részt illeti, a növekvő mértékű Polgári Szerepvállalás kiemelkedő fontossággal bír. A Polgári Szerepvállalás által a lakosság, a különböző szervezetek és intézmények közösen léphetnek fel a társadalmat érintő problémákkal szemben. A Transzformatív Rezliencia nagyobb elkötelezettséget jelent annál, hogy pár évente szavazunk erről-arról. A Polgári Szerepvállalás ilyenformán hozzájárul egy részvételközpontú demokrácia kiépítéséhez vagy megerősítéséhez.

A programban résztvevő partnerek biztosítják a rezlienciával kapcsolatos szaktudást, mind vidéki, mind városi környezetben. Mi is osztjuk azokat az aggályokat, miszerint a klímaadaptációra és a rezilienciaépítésre fordítható erőforrások többségét a városok kapják meg, annak ellenére, hogy  tapasztalat azt mutatja, hogy -mivel kevesebb ember értint- az új módszerek adoptálása gyorsabban mehet végbe a vidéki térségekben, ahogy ezen térségek lakói a rájuk nehezedő nyomást is hamarabb és közvetlenebb módon érzékelik. Úgy hisszük, hogy a programokba bevont vidéki térségek akár a városokban lezajló szervezeti átalakulások előmozdítói is lehetnek, segítséget nyújtva a túlnépesedés mérséklésében, energiát és egészséges élelmiszereket biztosítva, illetve olcsón megvalósítható szociális, gazdasági és ökológiai területen alkalmazható fejlesztési mintákat kínálva a nagyvárosi közösségek számára. A vidéki és városi közösségek együttműködésével, egymás erősségeit a másik javára fordítva a rezilienciaépítésben, egész (bio)régiók újulhatnak meg, és fokozott ellenállóképességgel nézhetnek szembe a klímaváltozás, migráció és megszakadt ellátási láncok stb. jelentette kihívásokkal.

Első fázis: Eszköztár, Irányelvek és Tanterv

Folyamatosan dolgozunk az új gyakorlatok és további eszközök kifejlesztésén a helyi közösségek megerősítése érdekében. Elsősorban a Polgári Szerepvállalás ösztönzésére és a benne rejlő lehetőségek kiaknázására összpontosítunk.

Második fázis: Előzetes képzés

Kidolgozunk egy olyan képzést, ami a projektek eredményeinek megosztását célozza meg, valamint az érdeklődők széles körének nyújt lehetőséget tanulásra és ismeretszerzésre, miközben -lehetőleg még több Katalizátor hangját meghallgatva- teszteljük és korszerűsítjük eszközeinket.

Harmadik fázis: Programfejlesztés és Magvető Rendezvények

A Közösségi Katalizátor felület a CCERC program keretében kerül bővítésre és fejlesztésre az elérhető tartalmak számának növelésével, a felhasználói visszajelzések beépítésével és az oldal még hasznosabbá és interaktívabbá tételével. Helyi Magvető Rendezvények kerülnek megrendezésre a program által érintett helyszíneken, továbbá brüsszeli helyszínnel szervezünk egy nemzetközi konferenciát is, melynek célja a Közösségi Katalizátori program megismertetése a lehetséges majdani követőkkel és a politikai döntéshozókkal.

Ez egy folyamatban lévő projekt. A különböző képzési lehetőségek kommunikációs csatornáinkon keresztül kerülnek elosztásra. Az eredmények (eszköztár, irányelvek, tanterv) ebben a szakaszban és az oldalon is elérhetőek lesznek.