CCTE: Közösségi Katalizátorok a Transzformatív Gazdaságokért

(2020-2022)

CCTE: Community Catalysts for Transformative Economies (2020-2022)

A Transzformatív Gazdaság egy új, átfogó kifejezés, ami takar minden “társadalmi-gazdasági átalakításra irányuló kezdeményezést, ami új gondolkodásmódokat és gazdasági szerepvállalást igényel. Olyan kritikus megközelítésen alapszik, amely egy társadalmi-gazdasági rendszer felépítésére irányulva az embereket, közösségeiket és környezetüket helyezi középpontba” (Transzformatív Gazdasági Szociális Világfórum, 2020). A Transzformatív Gazdaság “új gazdasági kapcsolatokat teremt a különféle életformák és az anyagi dolgok közt” illetve “tesz azért, hogy változtasson az erőforráskezelés gyakorlatán és azon, mit értünk erőforráson (gondozás) és annak felosztásán (igazságosság)” (Ann Light, 2021)

Ilyenformán tehát, a Transzformatív Gazdaság megkérdőjelezi a forráskinyeréstől egyenes úton a hulladékkezelésig vezető modell létjogosultságát, inkább a regeneratív szemléletmód terjesztését támogatja teljes közösségek és ökoszisztémák integritását és egészségét szem előtt tartva. Ezen felül a Transzformatív Gazdaság arra is ösztönöz, hogy kellő tudatossággal és éberséggel tekintsünk az olyan fogalmakra, mint a hatalmi viszonyok, az emberi méltóság és jólét. Éppen ezért nagyra értékeli a reproduktív gondozói munkát, a befogadó, közös részvételen alapuló gondolkozásmód előtérbe helyezését a történelmi igazságtalanságok jóvátételére és a jelenkori társadalmi és generációk közötti egyenlőtlenségek leküzdésére törekedve.

Számos mozgalom hozzájárul a Transzformatív Gazdaság alkalmazási lehetőségeinek bővítéséhez különféle jól alkalmazható rendszerek, helyi kezdeményezések és nemzet(köz)i hálózatok révén.

Ezek a mozgalmak a következők:

 • Szociális és Szolidáris Gazdaság
 • Közjavakon alapuló gazdaságok (commons)
 • Feminista Közgazdaságtan
 • Agroökológia és Élelmiszer-önellátás
 • Degrowth és Postgrowth
 • Közösségi alapú gazdaságok (pl. Közösségi Jólét és Reconomy)
 • Regeneratív Gazdaság
 • Gazdaság a Közjóért (Economy for the Common Good)
 • Jóléti gazdaság (Wellbeing Economy)
 • Kék gazdaság
 • Fánk-gazdaságtan (Doughnut Economics)

A listán szereplő első 4 kezdeményezés gondolata már felmerült a Transzformatív Gazdasági Szociális Világfórumon és jeletős inspirációt nyújtott jelen tananyagunk kifejlesztéséhez is.

Ezek mellett sok egyéb komoly tendencia is áthatja, illetve átalakítja jelenlegi gazdaságunkat, úgy mint:

 • Megosztás és platformgazdaság
 • Körforgásos gazdaság
 • Szociális innováció
 • Társadalmi vállalkozások
 • Digitalizáció (beleértve az ingyenes és nyílt forráskódú szoftvereket és hardvereket)
 • Az ellátási láncok rezilienciája és relokalizációja
 • Felelős fogyasztás
 • Vállalati társadalmi felelősségvállalás

Sok múlik azon, hogy ezek a trendek pontosan hogyan, és kik által alakítva kerülnek megvalósításra, vajon felerősítik vagy épp tovább súlyosbítják az uralkodó gazdasági rendszer hatásait, vagy esetleg segítenek előkészíteni a terepet a Transzformatív Gazdaság számára, erősítve azt. Éppen ezért mi azt javasoljuk, ezekre a folyamatokra kellő óvatossággal tekintsünk.

A gazdaságra és a környezetre sokáig 2 külön területként tekintettünk. A siker egyet jelentett a véget nem érő növekedéssel, és a jólét mértékét kizárólag a GDP-adatok jelentették. Ha ezentúl is így, az izoláció útján haladunk tovább, úgy nem látjuk át a teljes képet: lényegi információkat hagyunk figyelmen kívül a környezeti és társadalmi tényezők tekintetében, amikre a gazdaság nem csak, hogy nagy hatással van, de működése is lényegében ezeken alapszik. A szakértők egyetértenek abban, hogyha átgondoljuk azt, hogyan is tekintsünk a gazdaságra, számításba kell vennünk, és előtérbe kell helyeznünk annak kölcsönös egymásrautaltságát a körülöttünk lévő világgal. 

Valójában nincs is gazdaság természeti erőforrások nélkül, amit a közgazdászok gyakran hívnak “társadalmi tőkének”. Termő- és termelőképesség tekintetében az egészséges ökoszisztémák felelnek azokért a nélkülözhetetlen folyamatokért, amikre az élethez szükségünk van. Minden tekintetben létfontosságúak, így jólétünk alapját képezik.

Ezért tehát projektünk célja a helyi közösségek ösztönzése a méltányosabb, igazságosabb és inkább regeneratív gazdasági modellek kifejlesztésére

Első fázis: Részvételi Akciókutatás

Ez a fázis elsőként a különböző geológiai, morfológiai és ökológiai sajátosságuk által meghatározott régiókban, biorégiókban alapított 4 projekt-partner kivitelezésében valósult meg. Partnereink számos különböző Transzformatív Gazdasági kezdeményezésben résztvevő aktivistával egyeztettek. A résztvevők között először felmérést végeztünk, ez alapján tettük fel kérdéseinket, így feltérképezve az egyes kezdeményezések főbb céljait a Transzformatív Gazdaság keretein belül. 

Második fázis: Közösségi Katalizátor Irányelvek, Eszköztár és Tanterv

A program keretein belül a Transzformatív Gazdaság újonnan kialakuló, bioregionális szinten megvalósuló elméletét és gyakorlatát kutatjuk, prototípusalkotást végzünk, illetve hozzájárulunk a téma bővítéséhez, miközben részt veszünk a regeneratív szemléletmódra való átállásról zajló globális párbeszédben is. Ebben a fázisban lefektettük az elméleti és gyakorlati alapelveket az oktatók és segítők számára. Ezt követte az Eszköztár kibővítése a Transzformatív Gazdasággal kapcsolatos fázisok és gyakorlatok hozzáadásával, majd az eredmények átformálása egy online, interaktív eszközzé. A Transzformatív Gazdasági Tanterv a program eredményeit alapul véve 4 egymást kiegészítő tantervet kínál. A 3 fő szakasz végső célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a helyi gazdasági kezdeményezések számára, a helyi közösségeket és tájat megújító gazdasági eljárások kifejlesztéséhezl.

Harmadik fázis: Programfejlesztés és Magvető Rendezvények

Minden eredmény rögzítésre került a felületen, amit egy tanulásra és közösségépítésre használható interaktív oldalnak terveztünk meg. Az oldalon elérhető eszközök rendeltetésének és használatának bemutatására szolgáló 4 webinárium szintén elérhető a felületen. Minden partner a saját környezetében rendezett Magvető Rendezvényekkel segítette az eredmények megosztását és a Közösségi Katalizátori rendszerekről és eljárásokról folyó párbeszédet. Minden partner saját Magvető Rendezvény megszervezésével járult hozzá az eredmények megosztásához, illetve a helyi közösségekkel a Közösségi Katalizátori rendszerekről és gyakorlatokról folyó párbeszéd fenntartásához. Ezen felül egy Katalóniában rendezett nemzetközi konferencia keretében a Közösségi Katalizátor projektek felvették a kapcsolatot a Szociális és Szolidáris Gazdaság (FESS vidék) transzlokális hálózatának szervezeteivel is.