ÜDVÖZLÜNK A TRANSZFORMATÍV GAZDASÁG TANANYAG ONLINE FELÜLETÉN!

A Transzformatív Gazdaság egy újonnan kialakulóban lévő gyűjtőfogalom, amely a "társadalmi-gazdasági átalakulásra irányuló minden olyan javaslatot összefoglal, amely a gazdaságban való gondolkodás és részvétel új módját foglalja magában. Olyan kritikai megközelítésen alapul, amelynek célja egy olyan társadalmi-gazdasági rendszer kiépítése, amely az embereket, közösségeiket és környezetüket helyezi a középpontba" (World Social Forum of Transformative Economies, 2020). A Transzformatív Gazdasági tevékenységek "új gazdasági kapcsolatokat hoznak létre a különböző életformák és anyagok között", és "úgy hatnak, hogy megváltoztatják az erőforrások bevonását és azt, hogy az erőforrásokat hogyan értelmezik (gondoskodás) vagy osztják fel (igazságosság)" (Ann Light, 2021).

Ennek megfelelően a Transzformatív Gazdaság megkérdőjelezi a lineáris modellt, mely az erőforrás-kitermeléstől a hulladéklerakóig tartó utat tartalmazza és ehelyett az egész közösségek és ökoszisztémák integritását és egészségét szem előtt tartó regeneratív megközelítéseket támogatja. A Transzformatív Gazdaság a hatalmi viszonyokra, a méltóságra és a jólétre való éber tudatosságot is hangsúlyozza, ennek megfelelően elismeri a reproduktív gondozási munkát, támogatja a befogadó, részvételi megközelítéseket, illetve célul tűzi ki a történelmi igazságtalanságok gyógyítását és a jelenlegi egyenlőtlenségek leküzdését.

Számos mozgalom járul hozzá a Transzformatív Gazdaság témaköréhez releváns keretrendszerekkel és gyakorlatokkal, helyi kezdeményezésekkel és nemzet(köz)i hálózatokkal. Ezek a mozgalmak a következők:

 • Szociális és Szolidáris Gazdaság
 • Közjavakon alapuló gazdaságok (commons)
 • Feminista Közgazdaságtan
 • Agroökológia és Élelmiszer-önellátás
 • Degrowth és Postgrowth
 • Közösségi alapú gazdaságok (pl. Közösségi Jólét és Reconomy)
 • Regeneratív Gazdaság
 • Gazdaság a Közjóért (Economy for the Common Good)
 • Jóléti gazdaság (Wellbeing Economy)
 • Kék gazdaság
 • Fánk-gazdaságtan (Doughnut Economics)

A lista első négy pontját a Transzformatív Gazdaságok Szociális Világfóruma helyezte előtérbe, ez inspirálta leginkább jelen tananyag kidolgozását.

Vannak olyan fontos trendek is, amelyek áthatják és megváltoztatják a jelenlegi gazdaságot, mint például:

 • Megosztás és platformgazdaság
 • Körforgásos gazdaság
 • Szociális innováció
 • Társadalmi vállalkozások
 • Digitalizáció (beleértve az ingyenes és nyílt forráskódú szoftvereket és hardvereket)
 • Az ellátási láncok rezilienciája és relokalizációja
 • Felelős fogyasztás
 • Vállalati társadalmi felelősségvállalás

Attól függ, hogy pontosan hogyan és kik alakítják ezeket a trendeket, hogy erősítik az uralkodó gazdasági működési rendszert – vagy akár még súlyosbítják is –, vagy hozzájárulnak-e a Transzformatív Gazdaság előkészítéséhez vagy megerősítéséhez. Ezért ezen tananyag e tendenciák kritikus értékelését kívánja elősegíteni.

KINEK AJÁNLJUK?

Ez a tananyag olyan változás-hozók (“changemaker”) által és számára lett kifejlesztve, akik elhivatottságot éreznek az életet erősítő, támogató társadalmi-gazdasági átalakulások holisztikus katalizálására egyéni, szervezeti, közösségi és bioregionális szinten.


Különböző módokon, különböző kontextusokban, különböző célokra használható:

 • egyéni tanulók vagy csoportok által;
 • önálló tanulók és oktatók vagy csoportvezetők által;
 • informális csoport (vagy hálózat) által vezetett kezdeményezésekben, hivatalos szervezetben (vagy szervezetek partnerségében), vagy e helyzetek keverékében;
 • új kezdeményezések létrehozásának támogatására, illetve egy meglévő kezdeményezés megszilárdítására, átirányítására vagy fellendítésére.


A "kezdeményezés" kifejezést általános értelemben használjuk olyan egyénekre, csapatokra, projektekre, szervezetekre, közösségekre vagy hálózatokra, amelyek társadalmi-gazdasági átalakulást kívánnak katalizálni.

MIRŐL SZÓL?

 
 

4 MODUL -> 1 TERVEZÉSI FOLYAMAT -> 5 + 3 TANULÁSI FÁZIS -> RENGETEG GYAKORLAT

TRANSZFORMATÍV TANANYAG

Ez egy saját ritmusú tananyag, amelyben többféle útvonal közül választhatsz, a kíváncsiságodtól és az aktuális igényeidtől függően. Egy olyan tanulási utazásra invitálunk, amely összekapcsol a hely és a közösség lehetőségeivel, potenciáljával, ahová tartozol. Ez az utazás abban támogat téged – és (munka)társaidat –, hogy tudatosítsátok és mélyebben megértsétek azon megközelítéseket, amelyek segítenek elképzelni, létrehozni vagy továbbfejleszteni kezdeményezéseteket a Transzformatív Gazdaság perspektívájában. A tananyagot szándékosan tapasztalati tanulásra terveztük, azaz arra ösztönzünk titeket, hogy indítsatok egy közös tervezési folyamatot, mely a releváns gyakorlatok sorozatából áll és reflektáljatok a folyamat során szerzett tapasztalataitokra.


A tananyag négy modulból áll. Minden modulban egy-egy tervezési folyamaton fogtok végighaladni, ugyanazt az öt tanulási, vizsgálódási fázist követve, ezen kívül lesz három olyan mozzanat, amelyek támogatják az egyes tervezési folyamatok megnyitását és lezárását, valamint a Transzformatív Gazdaság koncepcióiban való elmélyülést, reflexiót.


Minden egyes lépésben olyan gyakorlatokra invitálunk, amelyek fokozatosan értelmet nyernek és lehetővé teszik, hogy az egyedi helynek és az ahhoz tartozó egyedi közösségének a potenciálja felszínre kerüljön és megnyilvánuljon.

NÉGY DIMENZIÓ, NÉGY MODUL

Egy Transzformatív Gazdasági kezdeményezés kidolgozása során két ellentétes tevékenységi pólus verseng a figyelmünkért, erőforrásainkért és kapacitásainkért. A legfontosabb kihívás két polaritás közötti dinamikus egyensúly megtalálása:

 • arra figyelni, hogy mi történik a kezdeményezésen belül, hogyan bontja ki lehetőségeit vagy hogyan korlátozza önmagát ("a kiút befelé vezet"), miközben arra is figyelni kell, hogy mi történik abban a kontextusban, amelyben a kezdeményezés található, és amelyben kifejti hatását (hely és régió, ágazat és terület, érdekelt felek és helyi közösség....);
 • a lehető legbizalmasabb, kölcsönös összetartásra épülő, ko-kreatív kapcsolatok kialakítása és ápolása, mind a kezdeményezésen belül, mind azon kívül (közösségi dinamika), miközben az ötletektől a megvalósítás felé haladunk (megvalósítási dinamika).

Az e tengelyek által meghatározott négy kvadránson alapuló négy dimenzió képviseli a kezdeményezés fejlődésének különböző aspektusait. Ezek egymást kiegészítve segítenek a kezdeményezés gazdaságának különböző nézőpontokból történő megértésében. E négydimenziós keretrendszernek célja a rendszerszintű és integratív megközelítés támogatása, miközben azt is lehetővé teszi, hogy a különböző szempontokon egyenként lehessen dolgozni. Ez erősíti a kezdeményezések átalakulásában a különböző dimenziók egymást kiegészítő jellegét.

4 MODULES SYNTHESIS without spiral (1)
icon ModuleA - Caring Purpose

A MODUL - A GONDOSKODÁS CÉLJA

Arra összpontosít, ami egy kezdeményezést életre hív: a céljára. A gondoskodás célja figyelembe veszi a társadalmi és ökológiai környezet szükségleteit, lehetőségeit és korlátait, valamint a kezdeményezést életre keltő emberek törekvéseit.

icon ModuleB - Shared Culture and Governance

B MODUL - MEGOSZTOTT KULTÚRA ÉS KORMÁNYZÁS

A szervezeti kultúrára, struktúrára, irányításra és fejlesztésre összpontosít. Érinti a hatalmat és a részvételt, a sokszínűséget és a befogadást a kezdeményezésen belül, a döntéshozatali folyamatokat, a munka koordinálását, a szerepek kiosztását és az erőforrások elosztását.

icon ModuleC - Synergistic Partnerships

C MODUL - SZINERGIKUS PARTNERSÉGEK

Arra összpontosít, hogyan lehet más transzformatív kezdeményezésekkel és intézményekkel olyan hosszabb távú partnerségeket létrehozni és fenntartani, amelyek kölcsönösen előnyösek és amelyek együttesen több kívánatos hatást érnek el, mint külön-külön. Az ilyen típusú hálózatosodás segítségével tudunk olyan új rendszereket alkotni, melyeknek a kollektív szándék a mozgatórugója.  

icon ModuleD - EcoSocial Action

D MODUL - ÖKOSZOCIÁLIS CSELEKVÉS

Arra összpontosít, hogy a kezdeményezés mit tesz, ami értéket képvisel az érdekeltek és a szélesebb értelemben vett közjó számára. A különböző léptékű és típusú cselekvéseket, valamint azok kívánt és nem kívánt hatásait vizsgálja az ökológiai, biodiverzitási és társadalmi lábnyomok szempontjából.