WELCOME TO THE TRANSFORMATIVE ECONOMIES CURRICULUM!

Economies Transformadores és un terme general emergent per a totes les “propostes de transformació socioeconòmica que impliquen noves maneres de pensar i participar en l'economia. Basat en un enfocament crític destinat a construir un sistema socioeconòmic, col·loca les persones, les seves comunitats i el seu entorn al centre” (Fòrum Social Mundial d'Economies Transformadores, 2020). Les economies transformadores “creen noves relacions econòmiques entre diferents formes de vida i materials” i “actuen per canviar els recursos i com s'entenen (cura) o es reparteixen (justícia) els recursos” (Ann Light, 2021).

En conseqüència, les economies transformadores qüestionen el model lineal d'extracció de recursos fins a l'eliminació de deixalles i, en canvi, fomenten enfocaments regeneratius que es preocupen per la integritat i la salut de comunitats i ecosistemes en la seva totalitat. Les economies transformadores també augmenten la consciència sobre les relacions de poder, la dignitat i el benestar, ja que posen en valor el treball de les cures reproductives, promouen enfocaments inclusius i participatius, i es proposen curar la injustícia històrica i superar la desigualtat contemporània.

Diversos moviments aporten marcs i pràctiques rellevants, iniciatives locals i xarxes (inter)nacionals a l'àmbit de les economies transformadores. Aquests moviments inclouen:

 • Economia Social i Solidària
 • Economies basades en els béns comuns
 • Economia feminista
 • Agroecologia i Sobirania Alimentària
 • Decreixement i post creixement
 • Economies basades en la comunitat (per exemple, Riquesa comunitària i Reconomia)
 • Economia Regenerativa
 • Economia del Bé Comú
 • Economia del Benestar
 • Economia Blava
 • Economia del Dònut

Els quatre primers d'aquesta llista han estat destacats pel Fòrum Social Mundial per a Economies Transformadores i han inspirat el desenvolupament d'aquest currículum.

També hi ha importants tendències que estan calant i canviant l'economia actual, com ara:

 • Economia col·laborativa i economia de plataformes
 • Economia circular
 • Innovació social
 • Emprenedoria social
 • Digitalització (inclosos els programaris i maquinari gratuïts i de codi obert)
 • Resiliència i relocalització de les cadenes de subministrament
 • Consum responsable
 • Responsabilitat social corporativa

Depenent de qui i com es modelin i promulguin aquestes tendències, es reforça o fins i tot exacerba el sistema operatiu econòmic dominant, es contribueix a preparar el terreny o s'amplifiquen les economies transformatives. Per tant, aquest currículum vol promoure una valoració crítica d'aquestes tendències.

A QUI S’ADREÇA

Aquest currículum ha estat desenvolupat per i per a agents de canvi que se senten cridades a catalitzar transformacions socioeconòmiques que afirmen la vida de manera holística a nivell individual, organitzacional, comunitari i bioregional.

Es pot utilitzar de diferents maneres, en diferents contextos i per a diversos propòsits:

 • Estudiants individuals o grups;
 • Autodidactes i formadores o facilitadores de grups;
 • Iniciatives liderades per un grup informal (o xarxa), en una organització formal (o associació d'organitzacions), o una combinació d’ambdues;
 • Per donar suport al procés de creació d'una iniciativa nova, o per consolidar, reorientar o impulsar una iniciativa existent.


Fem servir el terme "iniciativa" de forma genèrica per referir-nos a individus, equips, projectes, organitzacions, comunitats o xarxes que busquen catalitzar la transformació socioeconòmica.

s, organisations, communities or networks that seek to catalyse socio-economic transformation.

DE QUÈ ES TRACTA

4 MÒDULS -> 1 PROCÉS DE DISSENY -> 5 + 3 FASES D'APRENENTATGE -> MOLTES PRÀCTIQUES


UN CURRÍCULUM TRANSFORMADOR

Aquest és un pla d'estudis gestionat al vostre propi ritme amb diversos camins per triar segons la curiositat i les necessitats actuals. Se us convida a un viatge d'aprenentatge que us connecta amb el potencial del lloc i la comunitat als què pertanyeu. Aquest viatge us permet (a vosaltres i als vostres col·laboradors) ser conscients i aprofundir la vostra comprensió dels enfocaments que ajuden a imaginar, crear o desenvolupar el vostre projecte des de la perspectiva de les economies transformadores. El currículum ha estat dissenyat deliberadament per a l'aprenentatge experiencial, és a dir, se us demanarà que participeu en un procés de disseny col·laboratiu que consisteixi en una sèrie de pràctiques rellevants i que reflexioni sobre les experiències que teniu al llarg del procés.


El currículum es compon de quatre mòduls. A cada mòdul, passareu per un procés de disseny seguint les mateixes cinc fases d'indagació, i a més hi haurà tres moments que donen suport a l'obertura i el tancament de cada procés de disseny per aprofundir en la reflexió sobre els conceptes d'economies transformatives.


A cada pas, esteu convidades a realitzar pràctiques que gradualment tindran sentit i permetran emergir i manifestar el potencial del vostre lloc únic amb la comunitat única.

QUATRE DIMENSIONS QUATRE MÒDULS

En desenvolupar una iniciativa d'economia transformadora, diferents pols d'activitat competeixen per la nostra atenció, recursos i capacitats. El repte principal és aconseguir un equilibri dinàmic entre dues polaritats:


 • Tenir cura del que passa dins de la iniciativa i com aquesta s'està afavorint o limitant a si mateixa (“la sortida és endins”), i alhora estar atent al que succeeix en el context en què es troba la iniciativa i en el que intervé (lloc i regió, sector i domini, parts interessades i comunitat local….);
 • Establir i cultivar en la mesura que sigui possible relacions de confiança, cordials i co-creatives, de forma interna i externa (dinàmica comunitària), alhora que es passa de les idees a la implementació (dinàmica d'actualització).
 • Dels quatre quadrants que defineixen aquests eixos, quatre dimensions representen diferents aspectes del desenvolupament de la iniciativa. Són complementaris i ajuden a entendre l’economia de la iniciativa des de diferents perspectives. L'objectiu d'aquest marc de quatre dimensions és donar suport a un enfocament sistèmic i integrador alhora que permet treballar en diferents aspectes d'un en un, tot reforçant la complementarietat de les diferents dimensions de la transformació de les iniciatives.
4 MODULES SYNTHESIS without spiral (1)
icon ModuleA - Caring Purpose

MÒDUL A - FINALITAT DE LA CURA

Centrat en allò que dóna vida a una iniciativa: el seu propòsit. Un propòsit solidari té en compte les necessitats, el potencial i els límits del context social i ecològic, així com les aspiracions de les persones que contribueixen a la iniciativa.

icon ModuleB - Shared Culture and Governance

MÒDUL B - CULTURA COMPARTIDA I GOVERNANÇA

Centrat en la cultura organitzacional, estructura, govern i desenvolupament. Fa referència al poder i la participació, la diversitat i la inclusió dins la iniciativa, en els processos de presa de decisions, coordinació del treball, distribució de rols i assignació de recursos.

icon ModuleC - Synergistic Partnerships

MÒDUL C - ALIANCES SINÈRGIQUES

Centrat en com crear i mantenir aliances a llarg termini amb altres iniciatives transformadores i amb institucions que siguin mútuament beneficioses; que generin un millor impacte juntes que individualment, i que vagin constituint un sistema de transformació imbuït d'intencionalitat col·lectiva.

icon ModuleD - EcoSocial Action

MÒDUL D - ACCIÓ ECOSOCIAL

Centrat en allò que està fent la iniciativa que és de valor per a les parts interessades i per al bé comú. Explora diferents escales i tipus d'acció, així com els seus efectes desitjats i no desitjats en termes d'empremta ecològica, de biodiversitat i socials.