IT | CTHU | EN | PT | ES

HOW DO WE LEARN

APRENENTATGE A TRAVÉS D'UN PROCÉS DE DISSENY COL·LABORATIU

5 fases d'indagació + 3 fases per donar suport al procés d'aprenentatge i disseny col·laboratiu

El recorregut d'aprenentatge de cada mòdul s’estructura en fases posteriors que segueixen el procés de disseny col·laboratiu de WeLand. WeLand - Making Sense of Place és un procés de disseny basat en la idea que les comunitats desenvolupen integritat i capacitat regenerativa en donar sentit al lloc. Aquest procés de disseny té com a objectiu cultivar i representar el coneixement de patrons naturals a través del compromís holístic d'escoltar profundament les veus dels éssers humans i no humans en paisatges reals, descobrint-ne el potencial únic pas a pas. És un procés dinàmic de contextualització, basat en un patró natural universal: el toroide. El vòrtex toroïdal és un patró comunament observat a la natura, ja que s'autoorganitza en continu moviment. El procés de disseny inspirat en el toro convida les comunitats a co-crear mitjans de vida regeneratius a través de la participació, en un conjunt flexible de pràctiques transformadores. Qualsevol membre d'una comunitat pot activar WeLand.

WeLand TORUS

Dins del toro es troben les fases del Procés WeLand:

INTEGRITAT DEL PAISATGE per comprendre el paisatge tal com es percep;

CO-SENTIR per entendre la presència de qui forma part del paisatge;

ANOMENAR LA IDENTITAT per identificar allò que vol emergir de la relació entre allò que som i allò que podem arribar a ser;

CO-DISSENY per co-crear estratègies per a la regeneració del paisatge i la comunitat;

MITJANS DE VIDA REGENERATIUS per implementar i compartir les accions desitjades.

Per donar suport a aquestes 5 fases d'indagació, tenim 3 fases més en aquest currículum:

CREANT EL SÒL per establir un terreny fèrtil per al procés de disseny;

ABONANT EL SÒL per aprofundir en conceptes d'economies transformadores;

TORNANT AL SÒL per celebrar i aprendre del procés de disseny.

APRENENTATGE EXPERIMENTAL

Cada mòdul inclou un cicle WeLand, amb el qual se us convida a conèixer la vostra iniciativa des d’una mirada d'economies transformadores, mentre s’aprofundeix en la relació amb el vostre lloc i es dissenyen estratègies regeneratives per co-evolucionar  de forma col·laborativa. A cada fase, es convidarà a les alumnes a seleccionar els exercicis que s'adaptin millor a la seva experiència d'aprenentatge entre una preselecció de les targetes WePractice que ofereix aquest pla d'estudis. Cada exercici es presenta en una targeta WePractice, seleccionada entre diverses targetes que componen el kit d'eines de Community Catalyst. A cada targeta trobareu el motiu per fer-ho, el “per què”, el “com” i “quins” recursos son necessaris per fer-ho realitat, així com un consell per a la seva aplicació. Cadascuna d'aquestes pràctiques són invitacions flexibles i, en la majoria dels casos, es descriuen d'una manera prou general per adaptar-se a contextos i circumstàncies únics.


En diferents fases del procés, se us convidarà a escollir algunes pràctiques d'un cert nombre de targetes i se us encoratjarà a trobar el vostre propi camí d'aprenentatge al llarg del viatge. En experimentar tot el currículum d'aprenentatge, els usuaris podran apreciar que algunes targetes de WePractice es troben a tots els mòduls. El motiu és que aquestes targetes són rellevants per a tots els mòduls i es poden experimentar des de diferents perspectives, segons les diferents dimensions amb què treballen els mòduls. En tots els mòduls, es convidarà a les alumnes a completar els passos necessaris d'una fase de disseny abans de passar a la següent.CONSELLS PER A L'EXPERIÈNCIA D'APRENENTATGE

  1. Adapteu els exercicis tant com sigui necessari: les instruccions per a les activitats pràctiques s'han de considerar invitacions flexibles, que s'adaptin a les necessitats i al context de la vostra experiència d'aprenentatge única. El temps mínim de cada pràctica també és una indicació general a tenir en compte d'acord amb les vostres necessitats específiques i disponibilitat en el moment. Quan la durada mínima de l'exercici superi la vostra disponibilitat de temps, plantegeu iniciar l'activitat i intenteu continuar-la fins on pugueu o deixeu-la per a més endavant. En principi, totes les activitats poden durar tant com vulgueu, ja que sempre hi ha maneres d'aprofundir o ampliar.

  2. Establiu un espai agradable per al viatge d'aprenentatge, ja sigui físic o virtual. Programeu el vostre temps tenint en compte totes les fases per assegurar-vos d'experimentar tot el viatge i aprofundir tant com es pugui.
  3. Sigueu el més visuals possible, realitzeu un seguiment del procés amb un Backlog físic o digital, preneu nota de les principals troballes del procés en una Harvest Wall i recordeu crear un fitxer per recopilar la informació. Feu servir colors d'acord amb el codi de color de les fases de WeLand. A més, crear un Seed Bank pot ser útil per prendre nota de temes importants que emergeixin durant el procés i així poder-los tenir en compte més endavant.
  4. Per obtenir més informació sobre Backlog, Harvest Wall, Seed Bank i altres eines i consells simples que poden ajudar en el procés d'aprenentatge, mireu les targetes WePractice 'Creating the Soil' del Toolkit.