COMENCEU AMB UN MÒDUL

Benvingut als Mòduls del Currículum d'Economia Transformativa!

El viatge d'aprenentatge comença amb l'elecció d'un mòdul per començar. Tornareu a aquesta pàgina al final de cada mòdul.

COM ESCOLLIR UN MÒDUL?

El desenvolupament de cada iniciativa d'economia transformadora conté totes aquestes àrees. El currículum recolza l'aprenentatge individual i col·lectiu en tenir-los en compte de forma conscient i deliberada, cadascun per si mateix, però en última instància, conjuntament.

En principi, es pot escollir qualsevol mòdul per començar, i qualsevol altre és adequat per a la següent ronda. Tanmateix, per iniciar o llançar una nova iniciativa, recomanem començar amb el mòdul A i seguir la seqüència B, C i D. En el cas de les iniciatives ja existents, seria convenient triar el mòdul que més s'enfoca als punts febles o oportunitats de desenvolupament actuals.

Alhora, podeu treballar amb un mòdul de la vostra elecció com una oportunitat d'aprenentatge independent. També pot valdre la pena fer el mateix mòdul més d'una vegada, aprofundint en les pràctiques o escollint altres pràctiques en cada fase del procés d'aprenentatge.

Com més mòduls se segueixin, més s’aprofundirà en les complexitats de catalitzar la transformació socioeconòmica, i més clares seran per a vosaltres i les vostres col·laboradores les fortes interdependències entre les àrees d'atenció en què se centren els mòduls.

Quan la vostra iniciativa adopta alguna de les pràctiques suggerides pel currículum en el funcionament regular, o el coneixement que resulta d'una pràctica, l'aprenentatge arrela i transforma la realitat.

Escolliu i obriu un mòdul per iniciar un nou viatge d'aprenentatge!

4 MODULES SYNTHESIS with spiral

icon ModuleA - Caring Purpose

FINALITAT DE LA CURA

Se centra en allò que dóna vida a una iniciativa: el seu propòsit. Un propòsit solidari té en compte les necessitats, el potencial i els límits del context social i ecològic, així com les aspiracions de les persones que contribueixen a la iniciativa.

 

ANEU AL MÒDUL A


icon ModuleD - EcoSocial Action

ACCIÓ ECOSOCIAL

Se centra en allò que està fent la iniciativa que és de valor per a les parts interessades i per al bé comú. Explora diferents escales i tipus d'acció, així com els seus efectes desitjats i no desitjats en termes d'empremta ecològica, de biodiversitat i socials.

 

ANEU AL MÒDUL D

 

icon ModuleB - Shared Culture and Governance

CULTURA COMPARTIDA I GOVERNANÇA

Se centra en la cultura organitzacional, l’estructura, govern i el desenvolupament. Fa referència al poder i la participació, la diversitat i la inclusió dins la iniciativa, en els processos de presa de decisions, coordinació del treball, distribució de rols i assignació de recursos.

 

ANEU AL MÒDUL B


icon ModuleC - Synergistic PartnershipsALIANCES SINÈRGIQUES

Se centra en com crear i mantenir aliances a llarg termini amb altres iniciatives transformadores i amb institucions que siguin mútuament beneficioses; que generin un millor impacte juntes que individualment, i que vagin constituint un sistema de transformació imbuït d'intencionalitat col·lectiva.

 

ANEU AL MÒDUL C