IT CA | HU | EN | PT | ES

ALIANCES SINÈRGIQUES

De les iniciatives individuals al poder de grup

  • Quines són les fortaleses particulars i el potencial més gran del nostre territori?
  • Quins socis té la nostra iniciativa? A qui busquem per ampliar la nostra capacitat de complir propòsits compartits?
  • Com podem mapejar els agents de canvi al nostre lloc o regió?
  • Amb quines xarxes treballem i a fins a quin punt hi estem compromeses?
  • Què podem fer per encendre i cultivar la col·laboració contínua entre iniciatives?
  • Quin és el nostre rol i nínxol, i en què seria millor tenir altres socis?
  • Com desenvolupar estratègies alineades, recursos compartits i acció coordinada en aliances de múltiples actors?

COMENCEU A JUGAR AMB EL WEBBOARD

El procés comença amb l'obertura del tauler de joc, on podreu visualitzar i seguir les diferents fases del vòrtex pel qual us convidarà a passar. Important tenir el WeBoard durant tot el procés, ja sigui a la sala imprès en un format gran (A1 és la mida recomanada) o de forma digital si el procés es realitza principalment amb eines digitals. Useu-lo per recopilar les pràctiques amb què participareu en cada fase i per revisar el procés en qualsevol moment.

CC-Toolkit-WeBoard-FINAL-CAT

CREANT EL SÒL

Abans d'entrar al vòrtex, assegureu-vos d'establir primer un terreny fèrtil, aturant-vos un moment per reflexionar i explicar a tots els involucrats en el procés el propòsit del viatge d'aprenentatge i com hi navegaran. Realitzeu els següents exercicis per definir per què i com passarà el procés