IT | CT | HU | EN | PT | ES

CULTURA COMPARTIDA I GOVERNANÇA

De la separació a la integració

  • Quanta confiança i quant control prevalen en la nostra iniciativa? I com podem construir i de vegades reconstruir la confiança?
  • Com es prenen les decisions col·lectives? Per qui, a través de quin procés?
  • Qui té accés a quina informació? Com flueix la informació i com podem fer el millor ús possible de la transparència?
  • Fins a quin punt hi ha consciència dels rols i perspectives de gènere?
  • Com gestionem els conflictes?
  • Com ens responsabilitzem els uns als altres?
  • Com es gestionen i assignen els recursos a la nostra iniciativa?
  • Quina i quanta diversitat som capaços d'integrar a direccions comunes?

COMENCEU A JUGAR AMB EL WEBBOARD

El procés comença amb l'obertura del tauler de joc, on podreu visualitzar i seguir les diferents fases del vòrtex pel qual us convidarà a passar. Important tenir el WeBoard durant tot el procés, ja sigui a la sala imprès en un format gran (A1 és la mida recomanada) o de forma digital si el procés es realitza principalment amb eines digitals. Useu-lo per recopilar les pràctiques amb què participareu en cada fase i per revisar el procés en qualsevol moment.

CC-Toolkit-WeBoard-FINAL-CAT

CREANT EL SÒL