KEZDJ EGY MODULLAL

Üdvözlünk a Transzformatív Gazdaság Tananyag Moduljai között!

A tanulási út a modul kiválasztásával kezdődik. Minden modul végén visszairányítjuk erre az oldalra.

HOGYAN VÁLASSZ MODULT?

Az összes itt említett terület szükségszerűen áthatja az egyes Transzformatív Gazdasági kezdeményezések kibontakozását. A tananyag az egyéni és a kollektív tanulást támogatja azáltal, hogy egyre tudatosabban és célzottabban vesszük figyelembe ezeket a területeket, mindet a saját jogán, de végső soron az összeset, összefüggéseikben. 


Bármelyik modult választhatjátok a kezdéshez, és bármelyik másik alkalmas a következőő fordulóra. Egy új kezdeményezés kidolgozásához vagy elindításához azonban azt javasoljuk, hogy az A modullal kezdjétek, majd a B, C és D sorrendet kövessétek. A meglévő kezdeményezések esetében ezzel szemben érdemes azt a modult választani, amelyik a leginkább kapcsolódik a jelenlegi fájdalmas pontokhoz vagy fejlődési lehetőségekhez.


Különálló tanulási lehetőségként is végigjárhatjátok az általatok választott egyetlen modult. Érdemes lehet ugyanazt a modult többször is végigjárni, elmélyítve a gyakorlatokat vagy más kártyákat választva a tanulási folyamat egyes fázisaiban. 

Minél több modult követtek végig, annál mélyebben fogtok elmerülni a társadalmi-gazdasági átalakulás katalizálásának összetettségében, és annál világosabbá válnak a számotokra a modulok által érintett területek közötti erős kölcsönös függőségek.

Amint a kezdeményezésetek átveszi és a mindennapi munka során alkalmazza a tanterv által javasolt valamelyik gyakorlatot – vagy a gyakorlatból eredő felismeréseket –, a tanulás gyökeret ereszt és átalakítja a valóságot. 

4 MODULES SYNTHESIS without spiral (1)

icon ModuleA - Caring Purpose

GONDOSKODÁS CÉLJA 

A szervezeti kultúrára, struktúrára, irányításra és fejlesztésre összpontosít. Érinti a hatalmat és a részvételt, a sokszínűséget és a befogadást a kezdeményezésen belül, a döntéshozatali folyamatokat, a munka koordinálását, a szerepek kiosztását és az erőforrások elosztásá

 

A MODUL MEGNYITÁSA


icon ModuleD - EcoSocial Action

ÖKOSZOCIÁLIS CSELEKVÉS

Arra összpontosít, hogy a kezdeményezés mit tesz, ami értéket képvisel az érdekeltek és a szélesebb értelemben vett közjó számára. A különböző léptékű és típusú cselekvéseket, valamint azok kívánt és nem kívánt hatásait vizsgálja az ökológiai, biodiverzitási és társadalmi lábnyomok szempontjából.

 

D MODUL MEGNYITÁSA

 

icon ModuleB - Shared Culture and Governance

MEGOSZTOTT KULTÚRA ÉS KORMÁNYZÁS

A szervezeti kultúrára, struktúrára, irányításra és fejlesztésre összpontosít. Érinti a hatalmat és a részvételt, a sokszínűséget és a befogadást a kezdeményezésen belül, a döntéshozatali folyamatokat, a munka koordinálását, a szerepek kiosztását és az erőforrások elosztását.

 

B MODUL MEGNYITÁSA


icon ModuleC - Synergistic PartnershipsSZINERGIKUS PARTNERSÉGEK

Arra összpontosít, hogyan lehet más transzformatív kezdeményezésekkel és intézményekkel olyan hosszabb távú partnerségeket létrehozni és fenntartani, amelyek kölcsönösen előnyösek és amelyek együttesen több kívánatos hatást érnek el, mint külön-külön. Az ilyen típusú hálózatosodás segítségével tudunk olyan új rendszereket alkotni, melyeknek a kollektív szándék a mozgatórugója. 

 

C MODUL MEGNYITÁSA