IT | CA | HU | ENPT | ES

FINALITAT DE LA CURA

De les necessitats al propòsit

  • Quina és la finalitat de la nostra iniciativa en quant a cures, i fins a quin punt en son conscients les persones interessades?
  • Què cal per crear, revisar i desenvolupar un propòsit de cures col·lectives?
  • Què o a qui cuidem i com?
  • Com d'alineats estem amb el nostre propòsit individual i amb el propòsit de la iniciativa? Com podem incrementar l'harmonització amb el propòsit i els principis?
  • Quins són els criteris i el procés perquè noves persones s'uneixin a la iniciativa?
  • Què fem per ajudar els membres i beneficiaris a aprendre i evolucionar dins i gràcies a la nostra iniciativa?

COMENCEU A JUGAR AMB EL WEBBOARD

El procés comença amb l'obertura del tauler de joc, on podreu visualitzar i seguir les diferents fases del vòrtex pel qual us convidarà a passar. Important tenir el WeBoard durant tot el procés, ja sigui a la sala imprès en un format gran (A1 és la mida recomanada) o de forma digital si el procés es realitza principalment amb eines digitals. Useu-lo per recopilar les pràctiques amb què participareu en cada fase i per revisar el procés en qualsevol moment. Gaudiu del viatge!

CC-Toolkit-WeBoard-FINAL-CAT

CREANT EL SÒL