“Kémiai folyamatokban a katalizátorok (az ógörög katálusis -feloldás- szóból) jelentik azt a közeget, amelyek az átalakulást és állapotváltozást előidézik, de maguk nem változnak a folyamat során. Társadalmi kontextusban, és ahogy itt használjuk, a katalizátor inkább metaforikusan értendő, mint olyan személy vagy kezdeményezés, amely megteremti azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a transzformatív átalakulás végbe menjen vagy felgyorsuljon, gyakran kiszámíthatatlan és nonlineáris módokon.

A Transzformatív Katalizátorok (TK-k) célzott változásokat idéznek elő rendszerszinten… Mi az olyan TK-ra koncentrálunk, akik egy igazságos, fenntartható világért dolgoznak… A TK-k azokkal a rendszerszinten beágyazódott kihívásokkal küzdenek, amelyekkel az emberiség jelenleg szembesül… Egyesítik, összhangba hozzák és felerősítik egyes kezdeményezések erőfeszítéseit, igyekezve leküzdeni a széttöredezettséget, és az eredmények hiányát… Segítséget nyújtanak különféle egyesületeknek és aktivistáknak, hogy közös elképzelésekkel, célokkal és törekvésekkel, vagy egyéb narratívákkal álljanak elő, melyek révén összehngolhatják tevékenységeiket, akár saját egyéni célkitűzéseik megvalósítása közben is.”

(quoted from Sandra Waddock & Steve Waddell, 2021. Transformation Catalysts: Weaving Transformational Change for a Flourishing World for All. Cadmus Journal, 4(4), 18, p. 168)

A Közösségi Katalizátorok olyan Transzformatív Katalizátorok, akik a helyi közösségekre és biorégiókra összpontosítanak. Hogy feladatukat megfelelően elláthassák, széleskörű ismeretekkel kell, hogy rendelkezzenek az egyedi helyi kultúráról, elősegítve az adott körülmények kínálta lehetőségek megvalósulását.

Századunkban minden helynek és közösségnek, legyen vidéki vagy városi, meg kell küzdenie a rendszerszintű globális kihívások lokális, sajátságosan egyedi keverékével: felgyorsuló klímaváltozás és csökkenő biodiverzitás, melyek egyre súlyosabb aszályokhoz vezetnek, tüzek és áradások; erőforrások hiánya és geopolitikai változások, ideértve a hibrid hadviselés és terrorizmus által egyaránt aláásott létbiztonságot és globalizált ellátási láncokat; demográfiai trendek által hajtott tömeges, országok és régiók közti migráció, vidéki és városi rétegek kicserélődése, mely a társadalmi kirekesztés és politikai populizmus terjedéséhez vezet; a szabvány földművelési gyakorlat a talaj termőképességét csökkenti és rossz hatással van a növények beporzási képességére; járványok és a modern életmód okozta krónikus betegségek terhelik túl az immun- és ellátórendszereket; a nagymértékű dekarbonizáció és az életünk és gazdaságunk digitalizációja egyre újabb kérdéseket vet fel arról, hogy mit tartunk kívánatosnak, megvalósíthatónak és igazságosnak. Ezek és más mega-trendek szorosan összefüggnek egymással és gyakran kiváltó okai és erősítői is egymásnak.


A természetes élőrendszereket középpontba helyező világnézet hiányában túlságosan rabjaivá válunk ezeknek a világszinten szenvedést okozó tendenciáknak.


Egy valami biztos ebben a zűrzavar gerjesztette bizonytalanságban: a transzformatív változás szükségessége olyan gyors, nagyléptékű és fajsúlyú változásokra kényszerít minket, melynek fényében a szokásos ügymenet (úgymint az eddig alkalmazott helyi és regionális fejlesztés) többé nem elegendő, ha egyáltalán valaha az is volt. A rendszer átalakulása így is-úgy is bekövetkezik, vagy egy degeneratív katasztrófa vagy a regeneratív tervezés által. A Közösségi Katalizátorok új generációja az utóbbit tűzi ki célul, méltó megélhetést biztosítva a Transformatív Gazdaságokban, ösztönözve a Közösségi Rezilienciát és összefogva az ökoszisztéma-regenerációval kapcsolatos tevékenységeket.


Melyik helyi közösség ne szeretne biztonságos, ellenálló, egységes, befogadó és gyarapodó lenni korunk globális kihívásai közepette? Hányan találták már meg a módját mindennek? Nos, éppen ezért van szükség jövendőbeli Közösségi Katalizátorok millióira. Egy csomó kell mindegy egyes helyre!

Vannak olyan úttörők, akiknek a katalizátori munka a megélhetésük, például a partnerségünk tagjai között is. Egyelőre azonban ez még nem egy elismert szakma, mint olyan. Ezen a ponton még kihívást jelent rájönni, mi kell ahhoz, hogy valaki Közösségi Katalizátor lehessen. Úgy véljük, az elkövetkező időkben változni fog ez a helyzet, ahogy egyre növekszik majd az igény Közösségi Katalizátorokra. Jelenleg két fő lehetőség adódik: a meglévő Katalizátori szerepek, mint munkalehetőségek bővítése, kiterjesztése és megerősítése, vagy az olyan úttörők követése, akik másoktól függetlenül kialakították a saját egyéni tevékenységi körüket, illetve megélhetésüket, mint Közösségi Katalizátorok.

Mi arra törekszünk, hogy ezen utóbbiakhoz csatlakozzunk, akik épp most formálják ezt az új területet. Tananyagokat, eszközöket és lehetőségeket biztosítunk, amelyeket a felhasználók megoszthatnak egymással. Minden rendelkezésünkre álló módon hozzájárulunk a Közösségi Katalizátorok identitásának, szerepeinek, módszereinek és fejlődési lehetőségeinek tisztázásához. Kapcsolatba lépni velük is egyre könnyebbé válik majd, ahogy egyre több ember és kezdeményezés fog össze egymással, ezen a lehetőségekkel teli ígéretes új területen. Ha vonzónak találod ezeket a kilátásokat, bátran iratkozz fel itt.

 • Szakmabéli vagy, aki kapcsolatban áll a helyi közösséggel,pl. közösségi fejlesztő, közalkalmazott, társadalmi vállalkozó, szociális munkás vagy valamilyen civil szervezet tagja? Felvillanyoz a lehetőség, hogy különböző szempontrendszereket, részvételközpontú megoldásokat és transzformatív gyakorlatokat elsajátítva még jobban tudd segíteni a környezetedet? Nézz szét az oldalon, biztosan találsz valami számodra hasznosat!
 • Kapacitásépítő vagy, pl. segítő, nevelő, tréner, akciókutató vagy hálózatépítő? Kíváncsi vagy, hogyan tudnád támogatni a Közösségi Katalizátorok új nemzedékét jövőbeli tevékenységeid során? Közöttünk a helyed! Örömmel látnánk, ahogy ihletet merítesz, új ötleteket és eljárásokat osztasz meg helyi alapú kezdeményezéseknek segítve a közös tervezés és transzformatív tanulás ösztönzésében!
 • Aktivista, szószóló vagy, aki egy destruktív rendszer ellen folytat szélmalomharcot? Egyre kétségbeesettebbnek és kimerültebbnek érzed magad? Ha a közösségi és a lokális erőforrásokkal való munkában lehetőséget látsz a jó ügy melletti elköteleződésed felélénkítésére, itt szívesen látunk, hogy felfedezd, hogyan válhat leginkább hasznodra ez a szemléletváltás!
 • Önkéntesként dolgozol egy társadalmi vagy környezetvédelmi kezdeményzésben? Elhivatott vagy, hogy nagyobb szerepet vállalj és (reménytelen?) állásodat otthagyva hivatásos Katalizátorként kamatoztasd képességeidet? Minden bizonnyal találsz itt olyan tananyagokat és kapcsolatokat, amelyek felkészítenek e kulcsfontosságú lépés megtételére!
 • Diák vagy, és arra vágysz, hogy az elképzeléseidnek és értékrendednek megfelelő, értelmes hivatásod legyen, amit egy pályaválasztási tanácsadó sosem említene neked? Lefogadjuk,hogy van valahol egy közösség, ami csak rád vár- az oldalon található gyakorlatokat kicsiben kipróbálva felkészülhetsz a majdani kihívásokra.
 • Már nagyobb tapasztalattal rendelkezel és keresed a módját, hogy a képességeidet jobban kihasználva segíthesd a közösségedet a már meglévő tudásoddal? Találd meg, az itt kínált gyakorlatok közül melyek azok, amik kiegészítik eddigi tapasztalataid, és ha úgy érzed ossz meg olyan módszereket, amiknek az eddigiekben jó hasznát vetted.
 • Pénzügyi támogató, filantróp, befektető vagy segélyprogram-koordinátor vagy? Érdekel, hogyan válhatnak a Közösségi Katalizátorok céljaid valóra váltásának fontos tényezőjévé? Mi örömmel beszélgetnénk veled!
 • A fentiek közül egyik sem illik rád? Ne aggódj - bármi legyen is az oka, hogy ez iránt az új terület után érdeklődsz, épp olyan nagyra értékeljük a te visszajelzéseidet is, mint a többiekét. Maradj velünk - szeretnénk megismerni, ki vagy és mit tervezel!
 • Egy egyre gyarapodó Gyakorlati Közösség
 • Háttéranyagok és tanulási segédeszközök elméleti irányelvek mentén összeállítva
 • Közösségi gyakorlatok bővíthető eszköztára
 • Tananyag egyéni vagy irányított csoportos tanuláshoz, rengeteg választási lehetőséggel
 • Példák egyes helyi önkéntes akciókutatók által felvetett kontexuális megfigyelésekre
 • Információk az Európai Partnerségről és az EU által finanszírozott projektekről, melyek oldalunk létrehozását is megalapozták

Mi egy aktivistákból, segítőkből és kutatókból álló európai partnerség vagyunk, akik másokkal közösen több finanszírozott projektet hoztak létre. Ezek eredményeit lépésről lépésre elérhetővé tettük az oldalon. A közös alkotás számunkra alapvető módja a közös munkának. Ez egy kollektív intelligencia létrehozását jelenti, amely tiszteletben tartja, összekapcsolja és egyesíti a tapasztalatokat, az összes közreműködő ismereteit és szempontjait, továbbá jelenti az eredmények ismertetését és megosztását hozzáférhető, rendszerezett formában.

Ezek az anyagok, mint például az eszköztárban és a tantervben összegyűjtött gyakorlatok szándékunk szerint idővel tökéletesíthetők és kiegészíthetők, a többi programból, helyről és felhasználótól származó visszajelzések alapján. Ha úgy döntesz, magad is szívesen bekapcsolódnál, örömmel látnánk alkotótársunkként. Lépj velünk kapcsolatba és iratkozz fel bátran.