ITCAHU | EN | PT | ES

LANDSCAPE INTEGRITY PHASE

WEMETA catalan landscape

Benvingudes a la fase d´Integritat del Paisatge. Comencem el procés de disseny preguntant Què som? i indagant en el paisatge tal com el percebem. Observem el nostre entorn, el territori que habitem, i a nosaltres mateixes com a part del mateix; sentim la seva presència i escoltem la veu; notem les seves característiques i els sistemes que el componen. Indaguem sobre les seves necessitats i hi trobem inspiració i orientació. Aquesta fase passa naturalment en un moviment lent on les persones vénen de diferents llocs i comencen a connectar-se amb un territori compartit.

Entreu la fase d'Integritat del Paisatge a través d’un moment de connexió individual o col·lectiva amb l'entorn del qual som part. Ja sigui a la natura o a una ciutat, els recursos naturals i les criatures no humanes es troben al nostre voltant. Feu-ho d'una manera que s'adapti a la cultura existent del grup. Fer un passeig en silenci per l'entorn podria ser una idea.

wemeta w questions catalan landscape

Quins exercicis poden facilitar la comprensió d'aquest Paisatge?

Escolliu 3 o 4 de les següents 6 Targetes verdes de WePractice

TARGETES WEPRACTICE
PAS ANTERIOR SEGÜENT PAS