ITCAHU | EN | PT | ES

MITJANS DE VIDA REGENERATIUS

Screenshot 2022-09-25 at 4.13.04 PM

Benvingudes a la fase de Mitjans de Vida Regeneratius. Un cop arribades aquí, estem a punt per implementar les nostres accions desitjades. Les transformacions a les que hem apel·lat han trobat el seu lloc. Aquí les accions estan llestes per ser realitzades, ja que han passat per un procés col·laboratiu de disseny i aprenentatge. Ens estem convertint! El moviment torna a ser més lent, retornant al paisatge que està obert per a l'activació de les accions desitjades.

Entreu aquesta fase convidant el grup a fer un exercici que generi sentiment de cooperació.

livelihoods catalan questions

Quines pràctiques es poden compartir per donar suport a la regeneració d'aquest i d'altres llocs?

Considereu les tres pràctiques a les següents targetes blaves de WePractice

TARGETES WEPRACTICE
PAS ANTERIOR SEGÜENT PAS