CCRD: Közösségi Katalizátorok a Regeneratív Fejlesztésért (2018-2020)

CCRD: Catalizzatori di Comunità per lo Sviluppo Rigenerativo (2018-2020)

A Regeneratív Fejlesztés egy újonnan kialakuló, az élőlények összességét egységes rendszerbe foglaló nézet, ami az emberi közösségek és az azokat körülvevő ökoszisztémák -egyre sikeresebb- össz-decentralizálódását szorgalmazza. A Regeneratív Fejlesztés túlmutat a fenntartható fejlődés fogalmán, amennyiben nem csak a dolgok jelenlegi állásának megőrzésére törekszik a “kevesebb kárt okozni” szellemiségében. Ne fejeltsük el, hogy sokhelyütt a közösségekben az aktuális helyzetben uralkodó állapotok egyre hanyatló tendenciákat mutatnak, köszönhetően annak, amit ezidáig “fejlesztés” alatt értettek. Gondoljunk bele például, hogy a nagymértékű monokultúrális növénytermesztés, melynek fenntartása csak gyom-és rovarirtó szerekkel lehetséges, hogyan vette át a természetes erdőségek helyét, vagy nézzük az óceánjainkban lebegő műanyagszemét-szigeteket, vagy azokat az embereket, akiket a gyarmatosítás megfosztott a saját nyelvüktől, méltóságuktól és a földjeiktől. A Regeneratív Fejlesztés magába foglalja az addig leromboltak újraalkotását, miközben megteremti az új lehetőségek és az életképesség visszaállításának megvalósítására irányuló képességünk minél eredményesebb kihasználásának feltételeit. A következő részletes meghatározás világossá teszi, mi mindenre terjed ki a regeneratív szemléletmód.

“Regeneratív Fejlesztés
1.Lehetőségek kinyilvánítása. a Regeneratív fejlődés fokozza a regeneratív kapacitást - életképesség, megvalósíthatóság és fejlődési képesség- az egészség és a lehetőségek terén egyre magasabb szintre lépő életterekben. Más szóval a regeneratív fejlesztés egy adott rendszer minden tagjának a gyarapodását tartja szem előtt, ami magában foglalja az egészség, jólét és boldogság megteremtését szolgáló lehetőségek számának növelését.
2.Világnézetek megváltoztatása. A regeneratív fejlesztés kifejezetten a különböző érintettek, helyi lakosok és segítők közötti szoros kapcsolatot segíti elő, egy együttműködésre alapuló, közösségi-kreatív folyamaton keresztül. Ez a folyamat megváltoztatja a közreműködők világnézetét, behozva egy ökológiai világképet, melynek eredményeképpen a résztvevők értékrendszere, meggyőződése, viselkedése és ezek szociokulturális és ökológiai megnyilvánulásai is (pl. infrastruktúra) megváltoznak, a természet és élővilág gondozását és védelmét előtérbe helyezve.
3.Kölcsönösen jótékony hatású, egymást fejlesztő kapcsolatok létrehozása. A regeneratív fejlesztés kölcsönösségen alapuló kapcsolatokat hoz létre, a különböző rendszerek szociokulturális és ökológiai alkotóelemei között, melyek az idő előrehaladtával folyamatosan fejlődnek.
4.Érték a mértéknek. A regeneratív fejlesztés kifejezetten nagy léptékben fejti ki hatását, a központ projekt alatt legalább egy, afölött két fokkal. Lényeges és hasznos értékeket igyekszünk a rendszerekbe beleépíteni. A kisebb léptékű (pl egyéni és helyi) törekvések a nagyobb léptékű (pl regionális) célkitűzések keretein belül irányíthatók és úgy alakíthatóak, hogy olyan változást indítsanak be az élővilágban, amelyek a fenntarthatóság irányába mozdítják el a rendszert.
5.Regeneratív kapacitás növelése teljes rendszerekben. A regeneratív fejlesztés nem csak elszigetelt részekre, de teljes ökoszisztémákra hat, a geológiai, ökológiai és szociokulturális viszonyok megértését szolgálva, fejlesztve az életképességet, megvalósíthatóságot és fejlődési képességet.”

(Idézve: Leah Gibbons, Scott Cloutier, Paul Coseo, & Ahmed Barakat (2018). Regenerative Development as an Integrative Paradigm and Methodology for Landscape Sustainability. Sustainability, 10, 1910, p.6)

Sok helyütt megfigyelhető a különböző kisebb és nagyobb ökoszisztémák hanyatlása, a klímaváltozás hatásai, az ipari alapú földművelés, az emberi betelepülés és a nyersanyagok kitermelésén alapuló, hulladéktermelő gazdálkodás hatására. Ez a projekt azzal a céllal jött létre, hogy népszerűsítse és lehetővé tegye minél több érintett (vagy ahogy mi mondanánk, ”megérintett”) bevonását, különösen a civilek köreiből, hogy minél nagyobb kollektív rálátással hozhassunk döntéseket és cselekedhessünk közösen a biológiailag sokszínű, ellenálló és egészséges helyi és bioregionális ökoszisztémák újrateremtése érdekében. Mivel mind a részvételnek, mind a regenerációnak számos akadálya van, a projekt megalkotásakor egy úttörő képzési teknikát dolgoztunk ki, aminek segítségével ifjúsági és közösségi vezetők és a különböző helyi önkrományzatok teknikai stábjai a Regeneratív Fejlődés Katalizátorai lehetnek az adott térségek és biorégiók területén. A program a részvétel alapú akciókutatás, a polgári önkéntesség és a közös alapelvek együttes megalkotásán alapuló eszközök és tevékenységek által fejleszti a helyi kapacitást.

Első fázis: Részvételen alapuló Akciókutatás

Ez a fázis elsőként a különböző geológiai, morfológiai és ökológiai sajátosságuk által meghatározott régiókban, biorégiókban alapított 4 projekt-partner kivitelezésében valósult meg. Pertnereink számos különböző, környezetvédelemmel foglalkozó helyi aktivistával egyeztettek. Céljuk a helyi szintű bioszférával kapcsolatos SDG-k helyzetének feltérképezése, valamint stratégiák, már alkalmazott, illetve a regeneratív eljárások bioregionális szinten történő mélyebb kollektív megértése érdekében még alkalmazandó intézkedések meghatározása volt, hozzájárulva mindezzel a helyi célok eléréséhez.

Második fázis: Közösségi Katalizátor Irányelvek, Eszköztár és Videó

Ebben a fázisban elméleti és módszertani irányelveket fogalmaztunk meg, az oktatók és egyéb résztvevők számára, valamint egy részletes, esztétikus és nyomtatható eszköztárat is létrehoztunk. Továbbá 6 videó is készült az eszköztár jellegét meghatározó WeLand keretrendszer hat dimenziójának bemutatására. Ezen eredmények a 6 partner közös munkája révén születtek; bioregionális partnereink a Regeneratív Fejlesztés helyi és bioregionális alkalmazásával kapcsolatos anyagokat biztosították, 2 transzlokális partnerünk pedig az európai és nemzetközi keretrendszer kialakítását és elérhetőségét tette lehetővé.

Harmadik fázis: Képzések és Magvető Rendezvények

Minden partner részt vett egy nemzetközi képzésen, melynek keretében kipróbálhatták ezt az új rendszert. Amint a projekt összes célkitűzése megvalósult, minden egyesület megszervezte a saját magvető rendezvényét, hogy az eredményeket minél szélesebb körben bemutathassák az aktivisták, kutatók, oktatók, ifjúsági és közösségi vezetők és szakemberek körében.