ITCA | HU | EN | PT | ES

ALIANCES SINÈRGIQUES

De les iniciatives individuals al poder de grup

  • Quines empremtes (ecològiques, de biodiversitat, socials) tenen les nostres activitats?
  • Com sabem quines accions valen la pena?
  • Com fer que les nostres activitats siguin més transformadores?
  • Com fer que les nostres cadenes de subministrament siguin més resistents?
  • Com fer que la font d'energies i recursos utilitzats a les nostres accions sigui el més regenerativa possible?
  • Com pot ser regeneratiu el nostre ús d'energies i recursos?
  • Com pot ser coherent l’acció individual i col·lectiva amb un propòsit solidari?
  • Com podem introduir solucions resilients dins del nostre context?

COMENCEU A JUGAR AMB EL WEBBOARD

El procés comença amb l'obertura del tauler de joc, on podreu visualitzar i seguir les diferents fases del vòrtex pel qual us convidarà a passar. Important tenir el WeBoard durant tot el procés, ja sigui a la sala imprès en un format gran (A1 és la mida recomanada) o de forma digital si el procés es realitza principalment amb eines digitals. Useu-lo per recopilar les pràctiques amb què participareu en cada fase i per revisar el procés en qualsevol moment.

CC-Toolkit-WeBoard-FINAL-CAT

CREANT EL SÒL