IT | CA | HU | EN | PT | ES

The partnership consists of 

  • local partners with in-depth acquaintance with their local context and community
  • trans-local or network partners spreading good or next practices across locations
  • research partners contributing theories, models, methodologies and syntheses of empirical research

It emerges from four territories of peripheral Europe, involving trans-local organizations and research institutions, according to the mission and the specific focus of the different projects. The partnership has originally been created for implementing this project series. It has the intention to continue collaborating beyond single projects. It is also open for new partners. If you feel resonating, please drop us a message.

LogoProfilantrop-300w-300h-removebg-preview

Profilantrop 

CCRD, CCTE és CCECR projektek koordinálása

A Magyar Profilantrop Egyesület innovatív módszereket alkalmazva segíti elő regeneratív életmódok megteremtését, egyesítve az integratív, interdiszciplináris, szisztematikus hozzáállást a részvételen alapuló eljárásokkal. Foglalkozunk szociális programokkal, közösségi munkával, zöld energiával és az ehhez kapcsolódó technológiai fejlesztésekkel, ifjúsági munkával, társadalmi vállalkozói tevékenységgel, kutatással, önkéntességgel és ifjúsági csereprogramokkal, rendezvények és fesztiválok szervezésével, képzések és workshopok rendezésével. A Profilantrop Egyesület 2015-ben egy adományboltot is létrehozott Filantrópia néven. Ez a szociális vállalkozás sokféle módon szolgálja a fenntarthatóságot: csökkenti a hulladékot, az alacsony jövedelműeket megfizethető árú termékekkel látja el, megismerteti az emberekkel az újrahasználat és az upcycling fogalmát, pozitív szemléletformáló erőt jelent a fenntarthatóság és regeneratív fejlődés tekintetében. A Filantrópia egyben közösségi hely is, ahol az adományozók és a vásárlók találkozhatnak és kapcsolatba léphetnek egymással. Az adománybolt bevételéből az egyesület vidéki helyszíneken közösségi programokat finanszíroz.

www.profilantrop.org

 

LogoNúriaSocial

Resilience.Earth and Nuria Social

CCRD, CCTE és CCECR projektek koordinálása

A Resilience Earth nevű nonprofit szervezet 2006ban kezdte meg működését egy vidéki transzformatív projekt, az Ateneu Rural Mas Franch társfinanszírozójaként. Egy évtizeddel később, 2016-ban már, mint vidéki területekre szakosodott segítő és tanácsadó szervezet működik, olyan programokkal foglalkozva, mint a közösségi reziliencia, regeneratív fejlődés és a szociális és szolidáris gazdaság. Szervezetünknek jelenleg 13 tagja van, akik vidéki településeken fejlesztik a helyi ökoszisztémákat, valamint lobby- és kutatótevékenységet folytatnak. Munkánkat transzdiszciplináris szemléletmód jellemzi, hiszen csapatunk társadalmi aktivistákból, környezetvédőkből, kommunikátorokból, könyvelőkből és hekkerekből tevődik össze. Emellett aktívan dolgozunk kisebb alszervezetek létrehozásán, mint például a Nuria Social Coop, amely vidéki régiók interkulturális problémáival foglalkozik és a Miceli Coop, amely több, vidéki területen terepmunkát végző szervezet központja.

www.resilience.earth

www.nuriasocial.org

 

 

logo PNDwORLA transp-02

Orla Design and Projecto Nova Descobertas

CCRD, CCTE és CCECR projektek koordinálása 

A Project New Discoveries 1994 óta nyújt lehetőséget a transzformatív tanulás elsajátítására olyan csoportoknak, melyek különböző életkorú és hátterű embereket hoznak közelebb egymáshoz és a természethez. A társadalmi igazságosságért és a befogadásért dolgozva egyre szélesítették tevékenységi körüket, fenntarthatósági és regenerációs teknikákat oktatva a Quinta Vale da Lama farmon lévő új kampuszukon. A partnerségben az Orla Design képviseli őket, egy szociálisan elkötelezett szervezet Dél-Nyugat Algarveból, amely aktívan részt vesz a szociális technológiák és ökológiai tervezési szolgáltatások révén kialakuló reziliens biorégiók kialakításában. Az Orla Design tapasztalt segítők és tervezők csoportjából áll, akik mind részt vesznek a világszerte növekvő regeneratív gazdálkodási mozgalomban. Tanulási lehetőséget teremtenek és eljárásokat dolgoznak ki a közösségi tájtervezés és a különböző önszervezést segítő eszközök segítségével. Céljuk, hogy olyan természet-alapú eljárásokkal reagáljanak a jelenlegi világszintű válsághelyzetre, melyeknél a hely és az ahhoz való köződés nélkülözhetetlen a közösségek rezilienciájának megerősítéséhez.

www.projectonovasdescobertas.org

www.orladesign.org

 

logoPN_trasparente (2)

   Palma Nana 

                                             CCRD, CCTE és CCECR projektek koordinálása 


A szicíliai alapítású Palma Nana egyesület 1984 óta dolgoz ki és valósít meg környezetvédelmi képzési eljárásokat, oktatási terveket, továbbá a regeneratív turizmus szervezésében és működtetésében is szerepet vállal. Bár a szervezet palermói székhelyű, Környezetvédelmi Oktatási Központjuk a Madonie Park vidéki térségében lévő Serra Guarneriben található; a legtöbb projekt végrehajtására itt kerül sor. 

Különböző területeken dolgozunk a környezetvédelmi oktatást eszköznek tekintve, mind a személyi, mind a közösségi és társadalmi szintű változások előidézéséhez. Együttműködünk iskolákkal, tanárokkal, lakókerületekkel, vidéki településekkel, helyi közösségekkel és másokkal. Helyi, regionális és nemzeti hálózatok munkájában is részt veszünk.

https://educazioneambientale.com

GE2021_BRAND_LOGOMARK_COLOR_TRANP

Gaia Education

CCTE és CCECR projektek koordinálása 

A Gaia Education vezető szerepet tölt be a fenntarthatósági oktatásban, ami elősegíti a közösségek fejlődését bolygónk határain belül. Diákok és a programjainkon résztvevő legkülönbözőbb éltekorú tagok számára biztosítjuk a megfelelő ismereteket és elemzői eszközöket egy olyan társadalom megtervezéséhez, ahol az energia és a nyersanyagok felhasználása sokkal hatékonyabb, a vagyonelosztás pedig igazságosabb módon valósul meg. Arra törekszünk, hogy megszüntessük a pazarlás fogalmát. Diákjaink a változás ügynökeivé és a fenntarthatóság tervezőivé válnak, aktívan közreműködve meglévő közösségeik, intézményeik és lakóhelyük átalakításában, a gyártás és fogyasztás terén új, regeneratív minták kialakításában, valamint abban, hogy saját életüket örömtelibbé, értelmesebbé és egészségesebbé tegyék.

A Gaia Education részletes nyilvántartással rendelkezik több, mint 110 partnerünkkel, kormányközi ügynökségekkel, tudományos intézményekkel, etikus vállalkozásokkal és az ENSZ-el közös együttműködésben lényeges nemzetközi fenntarthatósági egyezmények foganatosításához szükséges szakmai útmutatások megteremtéséről. Ezek vagyunk:

  • Az ENSZ Globális Kommunikációs Programja civil társszervezete
  • A korábbi UNESCO Globális Akció Program (GAP) a Fenntartható Fejlődési Képzésért (ESD) részese
  • Az Egyesült Királyság nemzeti Fenntartható Fejlődési Célterv SDG4 szakaszának vezezője
  • Az UNITAR partnere speciális e-learning és közösségi képzések lebonyolításában
  • A Schengeni Alapítvány a Békéért által megítélt Luxembourg Békedíj a Kiváló Oktatásért 2022 nyertese

Több, mint 350 személyes és e-learning programot szerveztünk különféle helyszíneken, több mint 55 ország 147 különböző nemzetiségű polgárát, több mint 23000 embert bevonva, a törzsi közösségektől kis városi településeken át az egyetemekig és képzési központokig. Emellett szakmai tanácsadással, tananyagfejlesztéssel is foglalkozunk, valamint segítséget nyújtunk a rászorulók beilleszkedésében és a közösségek klímaválság okozta problémáinak kezelésében, különböző projekt-alapú tanulmányi programok biztosításával.

www.gaiaeducation.org

 

Screenshot_2022-10-19_at_12.57.58_PM-removebg-preview

Red de Transición

CCRD projektek

A Spanyol Átmeneti Hálózat (RedT)  egy nonprofit szervezet, a nemzetközi Átalakulási Mozgalom (Transition Network) - Átalakuló Közösségek - tagja.

Egy nagyívű ökoszociális kísérlet részei vagyunk, amelynek célja, hogy segítsen az embereknek és közösségeknek egy fenntartható és inkább a regeneratív módszereket előnyben létesítő életmódra való átállásban, fosszilis energiahordozóktól való függetlenedésben, egy nagy valószínűséggel küszöbön álló ökoszociális összeomlás idején, ami bolygónk biofizikai korlátait figyelembe véve hamarosan bekövetkezhet. Célunk továbbá a nemnövekedés népszerűsítése, egyfajta kulturális fordulat elősegítése, melynek alapjai a kollektív szerepvállalás és igyekezet, valamint a kölcsönös segítségnyújtás.

www.reddetransicion.org

Logo_uab

UAB - Universitá Autónoma de Barcelona

CCTE projektek koordinálása

A Barcelonai Autonóm Egyetem egy 1968-ban alapított állami egyetem, mely napjainkban 57 tanszékkel és 13 karral rendelkezik, lefedve a kísérleti, élettani, társadalom- és humán tudományokat. Ezekben összesen 85 különféle diplomás végzettség elérésére nyílik lehetőség. Ezenfelül mintegy 80 doktori képzést, és több, mint 80 egyéb posztgraduális képzést is biztosítunk több, mint 3600 tudományos munkatársunk és kutatónk által több, mint 40000 tanuló számára.

Az egyetemet a partnerségben a L'Eixida, egy önfenntartó egyesület képviseli, melynek fő tevékenységi köre a szociális és szolidáris gazdaság, és a kooperatív elveken alapuló legkülönfélébb közösségi programok népszerűsítése, megszilárdítása és fejlesztése főként a Vallès Occidental régióban. Elsődleges feladatunk az egyes szervezetek ellátása hatékony eszközökkel és ismeretekkel, hogy munkájukat önállóan és kellő alapossággal végezhessék. Támogatjuk és segítjük a kooperatív szemléletmód terjesztését. Különböző készségeket, módszereket és eszközöket biztosítunk a közösségi munkához, célunk, hogy megteremtsük az egyéni és csoportos tevékenységek fejlesztéséhez és a megfelelő eljárások kidolgozásához szükséges feltételeket, mindezt feminista és transzformatív szempontok mentén.

www.uab.cat


uic-copia_360x240-removebg-preview

UIC Barcelona and Urban Resilience Research Network

CCECR projektek koordinálása

A Katalóniai Nemzetközi Egyetem (UIC Barcelona) egy nonprofit magánegyetem, melynek különböző szakirányai közt például az építészet is megtalálható. Az építészeti tanszéken belül működő kutatócsoport, anely a Fenntartható Városi Élet projekten dolgozik, ad otthont a Nemzetközi Városi Rezilienciakutató Hálózatnak is. (URNEt)

Az URNet egy több, mint 500 kutató alkotta, globális kiterjedésű hálózat, ami multidiszciplináris módon foglalkozik a városi reziliencia és fenntarthatóság kérdéseivel, rendezvényeket, találkozókat szervez és közli a témával kapcsolatos esettanulmányokat és beszámolókat. 2018-ban az URNet a Nemzetközi Urbanisztikai Fórum-al és az UN HABITAT-al közösen megszervezte a Városi Reziliencia Kivitelezésének Újragondolása nevű nemzetközi konferenciát és Városi Reziliencia Tervezés és Menedzsment címen nemzetközi mesterképzést indított, melynek az UIC Barcelona biztosított helyet.

A Barcelonai Egyetem keretein belül dolgozó URNet tagok felelnek a nemzetközi mesterképzési programért, valamint számos EU projektben vesznek részt a Klíma, és a Közösségi Reziliencia a Karbonsemleges és Igazságos Városokért témaköreiben.

https://www.uic.es/en/school-architecture
https://www.urbanresilienceresearch.net/

CC-ALL PARTNERS-2018-2023